Satsning på äldre som lever ensamma

Tillsammans – inte ensam. Det är tanken med den satsning som görs för att äldre som lever ensamma ska känna sig mindre ensamma.
Norra Öland • Publicerad 12 september 2022