Så ska man rädda samhället från översvämning: ”Säkra befolkningens liv”

Drygt en fjärdedel av Ölands befolkning bor i Färjestaden – tätorten som även är utpekat som ett nationellt riskområde. Höjning av havsnivån innebär att stora delar av samhället kan komma att hamna under vatten.
Färjestaden • Publicerad 19 mars 2023 • Uppdaterad 20 mars 2023
Foto: Peter Boström