Räddningstjänst behöver mer personal – rekrytering pågår

Inför 2021 är ambitionen att rekrytera personal till de vakanta tjänster som finns i Degerhamns räddningstjänst. Tre personer håller på att genomgå tester för nyanställning.
Degerhamn • Publicerad 13 november 2020
Foto: Natalia Johansson