Peter Boström: Peter Boström: ”Ni gör en fantastisk tidning. Säger dom.”

Om ni hör att Ölandsbladets prenumerationssiffror har gått ner? Det är fake news!