PET-flaskan som fornminne

Karlevistenen, Rökstenen och andra runstenar. Vad är väl de mot Pet-stenen i Haga Park som en gång föreslogs bli nutida fornminne. Upphovsmännen tog häromdagen fram skurborstarna för att återställa stenen i ursprungligt skick.
Inskription på PET-stenen i Haga Park.
Haga Park • Publicerad 14 juli 2017