Peter Boström: Övra och nedra - där är vi bäst i Sverige!

Bonde söker fru-Simon bor i Övra Ålebäck. Eller, om det är Övre Ålebäck. Simon själv är inte så säker.