Annons

Överklagar Puttern – ”synnerliga men och olägenheter för oss”

EKERUM • Publicerad 16 april 2015

En person bosatt i Göteborg och samtidigt nära sommargranne till Ekerum Resort överklagar fullmäktiges godkännande av detaljplanen för markområdet Puttern, tänkt att inhysa ett större hotell. Enligt den klagande skulle ett hotellbygge orsaka synnerliga men och olägenheter samt skada natur- och kulturhistoriska värden.

Annons
Annons
Annons
Annons