Orättvist sillfiske till hög instans

”Varför har inte småskaligt fiske samma förutsättningar som båtar över 12 meter?”. Bläsinge-fiskaren Stefan Nilsson har skrivit ett brev till hav- och vattenmyndigheten.
Bläsinge • Publicerad 13 april 2016