Oppositionen kräver svar angående planerna för en samlingslokal

Oppositionspartierna M, KD, L och MP undrar varför de inte fått information om majoritetens planer om en samlingslokal i Färjestaden.
”Vad var skälen till att uppsåtligen undanhålla denna information för KS och oppositionen?” skriver de.
Färjestaden • Publicerad 30 augusti 2020
Foto: Maria Wiell