Om Ölands järnväg berättades det på SPF-möte i Källa bygdegård

Medlemmarna i Nordölands SPF-avdelning var torsdagen den 25 oktober inbjudna till ett av våra, med jämna mellanrum, återkommande månadsmöten, mötesplatsen denna gång var Källa bygdegård.
Källa • Publicerad 5 november 2018
Foto: Rolf H