Ölands första golfbana lågvid Borgholms slottsruin

Redan i slutet av 1910–talet fanns det planer på att anlägga en golfbana i Borgholm, på alvaret intill slottsruinen.Idégivare var direktör Albrekt Strid, som drev Borgholms badort mellan 1918 och 1928. Direktör Strid avled 1928 och samma år stod en del av golfbanan färdig.
Publicerad 7 maj 2016