Öland är ett fantastiskt varumärke för semester med sol och bad

Men hur förvaltar vi värdskapet för detta varumärke? Hur mycket/lite avsätts i budgeten till badplatserna och dess tillgänglighet, såsom vägar, parkering och ställplatser. Vi är övertygade om att här behövs politisk kraft och kommunal administrativ kunskap, för att förbättra och utöka tillgänglighet till bad och stränder. Detta måste göras med stort ansvar, omdöme och varsamhet, för att inte fastna i konflikter och överklagande. Detta kommer vi att arbeta för.
Bert Carlsson, Lars Lindqvist, SD Borgholm.
Foto: Carin Svensson