Nytt projekt för att förbättra Hornsjöns vattenkvalité på gång

Vedborm träsk är en av Hornsjöns största inrinningskällor för det organiska materialet som brunfärgar vattnet. Nu har Borgholm Energi skickat in ansökan till Mark- och miljödomstolen för att påbörja ett restaureringsarbete i området.
Horn • Publicerad 27 september 2022
Foto: Carin von Post