Nya samarbeten eller avveckling - nu ska framtiden för Ölands kommunalförbund utredas

Räddningstjänsten ser ut att lämna Ölands kommunalförbund. Kvar finns turism och IT. Räcker det? Hur ser framtiden ut? Nu ska en förstudie genomföras där det ska utredas om kommunalförbundet behövs eller om det ska utvecklas.
Öland • Publicerad 25 maj 2022