Nu sinar Öland – riksdagspolitiker fick möta verkligheten

Färjestaden Artikeln publicerades
Vid en bevattningsdamm vid Litorinavallen på södra Öland fick deltagarna på LRF:s seminarium om den öländska vattensituationen en redogörelse för vikten av att kunna anlägga en damm för att kunna hålla ett lantbruksföretag igång.
Foto: Maria Wiell
Vid en bevattningsdamm vid Litorinavallen på södra Öland fick deltagarna på LRF:s seminarium om den öländska vattensituationen en redogörelse för vikten av att kunna anlägga en damm för att kunna hålla ett lantbruksföretag igång.

Effekterna efter torkan och värmen sommaren 2018 kommer att finnas kvar länge än. Nu hoppas bönderna på ett bättre år. ”Jag vågar inte ens tänka tanken på att det blir likadant ett år till”, säger Roger Gustafsson, ordförande i LRF:s kommungrupp i Mörbylånga.

Efter förra sommarens torka och värme är läget inför våren och sommaren i år oroande för lantbrukarna på Öland. Foderbrist och vattenbrist är bekymmer som känns inpå kroppen hos de flesta, menade Roger Gustafsson, LRF-ordförande i Mörbylånga kommun.

Han var på måndagen värd för en eftermiddag med rubriken ”Nu sinar vattnet på Öland, vad kan vi göra?”. Politiker från riksdag och kommun tillsammans med landshövding och flera andra medarbetare på länsstyrelsen togs allesammans med på en tur ut på landsbygden. Sturessons bevattningsdamm vid Litorinavallen var målet. Där kunde Johan Åhlund, lantbrukare från Vickleby, berätta om förutsättningarna som krävs för att lantbruket skulle kunna ha tillgång till vatten även under torrtider.

Henrik Andersson från länsstyrelsens vattenenhet redogjorde för turerna när en bevattningsdamm skall anläggas, vilka tillstånd som behövs och vad som gäller för övrigt.

Henrik Andersson (i mitten) är chef för vattenenheten på länsstyrelsen. Han förklarar hur länsstyrelsen arbetar när någon ansöker om att få anlägga en bevattningsdamm. T v Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga kommun, Anders Lindholm, Borgholm Energi AB. T h Mattias Wahlström, lantbrukare i Skärlöv.
Foto: Maria Wiell
Henrik Andersson (i mitten) är chef för vattenenheten på länsstyrelsen. Han förklarar hur länsstyrelsen arbetar när någon ansöker om att få anlägga en bevattningsdamm. T v Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga kommun, Anders Lindholm, Borgholm Energi AB. T h Mattias Wahlström, lantbrukare i Skärlöv.

– För en damm upp till 100 000 kubikmeter behövs inget tillstånd. Det är en generell regel, liksom att uttaget får vara max 600 kubikmeter per dygn.

Efter besöket vid bevattningsdammen fortsatte samtalet med LRF, länsstyrelsen och kommunerna inomhus. Något som efterfrågades var bidrag till företag som behöver och vill anlägga bevattningsdammar. Något som inte finns idag.

Hittills har vi inte haft några framåtsyftande åtgärder, det måste vi bli bättre på.

– Vi arbetar för att det skall kunna bli möjligt. Idag gäller att en damm skall främja biologisk mångfald och/eller vara närsaltsreducerande men vi vill att det skall bli möjligt även för rena bevattningsdammar, säger landsbygdsdirektör Karin Bergman från länsstyrelsen.

Hittills har länsstyrelsen arbetat med vattenfrågan utifrån ett kris- och katastroftänkande. Det menade Henrik Andersson på länsstyrelsens vattenenhet.

– Hittills har vi inte haft några framåtsyftande åtgärder, det måste vi bli bättre på och för den skull behöver vi få kunskap om behovet hos er inom lantbruket. Det kan gälla juridik och finansiering.

Landshövding Thomas Carlzon uttryckte en frustration över att det är för mycket byråkrati vad gäller jordbruksstöd och tillstånd.

– Vi borde kunna agera utifrån sunt förnuft, eller hur? Faktum är ju att samhället köper en tjänst av er för att vi alla skall få mat. Det borde fungera så att ni skriver en faktura till oss och får betalt för vad ni gör. Ni skall inte vara beroende av bidrag.

Under eftermiddagen diskuterades också den hjälp som Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap skulle kunna ge i en situation liknande den som Öland upplevde 2016 och 2018.

– MSB:s uppdrag är kriser och katastrofer och där räknas inte torkan in, däremot översvämningar, stormar och bränder, säger riksdagsman Jan R Andersson (M). Pengar för att kunna ge stöd i en sådan här situation finns, men vi får bara inte loss dem och MSB:s uppdrag borde kunna breddas.