Annons

Nu kommer ängshöken till Öland

När de naturliga häckningsmiljöerna, agkärr och tokbuskage, försvinner på grund av utdikning, igenväxning eller röjning tvingas ängshöken häcka i jordbruksmark där många faller offer för skördemaskiner. Nu är de på väg till Öland och behöver vår hjälp.
Öland • Publicerad 12 maj 2015
Annons
Annons
Annons
Annons