GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Natura 2000 – för vem?

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Ett område klassas då som SPA = Särskilt skyddsområde.
Natura 2000 • Publicerad tisdag 20:15 • Uppdaterad onsdag 08:24
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Företagarna Öland och dess ordförande Eivon Gustafsson är kritiska till Natura 2000-förslaget.
Företagarna Öland och dess ordförande Eivon Gustafsson är kritiska till Natura 2000-förslaget.

För Sveriges del har alla länsstyrelser fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket.

Länsstyrelsen för Kalmar län ska redovisa sitt förslag för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022.

Detta berör till stor del Öland. Den streckade delen på kartan är aktuellt förslag som omfattar kust och strandängar på Ölands östra sida. Anledningen till att Länsstyrelsen valt detta område, är att man anser, att området är viktig för fåglar som häckar, övervintrar eller rastar.

”Skulle planerna med Natura 2000 gå igenom så bromsas utvecklingen inom både Borgholms och Mörbylånga kommun.”

Vad händer då om detta blir ett SPA-område? Det krävs en tillståndsplikt för alla nya åtgärder som kan påverka miljön.
 Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd inte kommunen.
 Förändringar som berör markanvändning och bebyggelse
måste godkännas av Länsstyrelsen i Kalmar.

I klartext innebär det att om t ex en lantbrukare vill bygga en bevattningsanläggning så krävs tillstånd. Om det finns planer från kommunen att planera för nya bostäder krävs tillstånd. Om en camping vill göra investering i en ny servicebyggnad, så krävs tillstånd. Om en privatperson vill göra en tillbyggnad så krävs tillstånd.

OBS! Detta med tillstånd gäller även verksamhet som sker utanför områdets gränser.
Det betyder att angränsade byar berörs av Natura 2000.

När det blir Natura 2000, vad säger då fåglarna? De som häckar längst strandlinjen är mest rädda för att rävarna ska ta deras ägg eller att de ska bli jagade av rovfåglar. Det är 
inte människorna som finns i byarna eller sommarstugorna som stör dem. Flyttfåglarna 
som flyger längs kustlinjen under 2 veckor under vår och höst kommer inte ägna en tanke åt EU:s fågeldirektiv. Anledningen är att de flyger över området och landar ändå där de anser det är bäst. Nuvarande förändringar inom lantbruket och campingnäringen är inte i sådan omfattning att något särskilt direktiv behövs från EU och Länsstyrelsen. I så fall borde det visas i någon seriös vetenskaplig utredning.

Eftersom Natura 2000 berör östra Öland så blir det paradoxalt nog den delen av Öland som är mest beroende av att landsbygden utvecklas. Här borde man göra allt för att samhället ska utvecklas och inte avvecklas. Skulle planerna med Natura 2000 gå igenom så bromsas utvecklingen inom både Borgholms och Mörbylånga kommun. 
Vi som vill att hela Öland ska leva, kräver att Länsstyrelsen tänker om och i grunden omarbetar sina planer.

Företagarna Öland