När Tvättfatet blev Bäckmans park

Från början kallades den grunda viken på Strands tvättfat, efter virkeshandlaren Strand som bodde intill och här sägs ha tagit sitt vatten härifrån.Sedan blev benämningen rätt och slätt Tvättfatet och därefter Bäckmans park, efter en bitter namnstrid om huruvida markområdets donator apotekare Arvid Bäckman skulle kunna "köpa sig" namnet på en park.
Publicerad 28 maj 2016