Missad mat Lex Sarah-anmäld

Personalen hade fått beskedet att de under en tid inte behövde gå in hos brukaren – nu har ärendet Lex Sarah-utretts.
BORGHOLM • Publicerad 7 november 2015