Melinare 10-årsjubilerar på Himmelsberga

För den oinvigde säger namnet ”Ostkustens Melinare” absolut ingenting. Inte mycket mer ljus skänker informationen att dessa ”Melinare” i veckan träffades på Himmelsberga för att fira 10-årsjubileum. Om man däremot säger att överste Melin var den som på 1800-talet utarbetade det vanligaste svenska systemet för snabbskrift, stenografi, så ljusnar det.
HIMMELSBERGA • Publicerad 10 maj 2016