Målet är att bli …en ledande …kulturkommun

Ölands folkhögskola, Capellagården, Kulturskolan och kulturföreningarna. Det är fyra delar som lyfts fram när förslaget till kommunens kulturstrategi presenteras.
Mörbylånga • Publicerad 7 september 2015