”Märkliga turer” om kommunalt vatten - ”Kommunen försvårar”

Varför motarbetar kommunen de boende i Mellby som på egen bekostnad vill ansluta sina fastigheter till de kommunala vattenledningarna? Det undrar Moderaterna.
– Turerna är många och märkliga, säger Ulrik Brandén.
Mellby • Publicerad 15 november 2021
Foto: Bass Nilsson