Människorna runt den gamla offerkällan

Offerkällan låg nedanför en kulle, som var bevuxen med asp och ask. Inte långt från källan fanns gamla gånggrifter och gravkullar. Trakten hade varit bebodd sedan urminnes tider.
Resmo • Publicerad 19 februari 2022