Månadsträff med SPF-seniorer

SPF Seniorerna Solvändans har hållit månadsträff i N:a Möcklebys Bygdegård.
Norra Möckleby • Publicerad 11 maj 2016