Månadsmöte med fokus på miljö och nya medlemmar

Lions, internationellt och nationellt , arbetar hårt och intensivt med medlemsvärvningar och att öka focus på en hållbar miljö. Detta gäller även för Lions Club i Borgholm.
Borgholm • Publicerad 21 oktober 2019
Foto: Sven Ahlbäck