Lions Club med årskurs 2 elever på Lekladan Skrattkammarön Lundegård

Under söndagen 24 februari arrangerade Lions Club i Borgholm för tredje året i rad en dag på Lundegårds Lekland för samtliga elever i årskurs 2 i Borgholms kommun.
Lundegård • Publicerad 27 februari 2019
Foto: Sven Ahlbäck