Länsstyrelsen avslår överklaganden för HVB-hem

Fyra fastighetsägare har överklagat beslutet att bygga HVB-hem utmed Möllstorpsgatan, i höjd med korsningen vid Solvägen, i Färjestaden. Länsstyrelsen har nu avslagit samtliga överklaganden.
FÄRJESTADEN • Publicerad 15 juli 2016