Körmedverkan i gudstjänst

Publicerad 2 oktober 2019

Den helige Mikaels dag firades i Borgholms kyrka gudstjänst under medverkan av Borgholms kyrkokör med kyrkomusiker Elionor Petersson som ledare.