Kändiskrögare rasar mot Trafikverket

Stenskottsdrabbade bilister, närboende som störs av höga ljudnivåer, rädda cyklister som tvingas välja andra vägar – allt fler protesterar mot Trafikverkets grusiver på Öland.
ÖLAND • Publicerad 9 juni 2015