Ingen förbifart i Glömminge

Förbifart Glömminge läggs på is. Trafikverket tar fram andra lösningar för att effektivt leda trafiken genom samhället, och behålla säkerheten.
Glömminge • Publicerad 14 september 2015