HRF Norra Öland på medlemsmöte i Persnäs församlingshem

Vår nya ordförande May-Britt Österberg hälsade alla hjärtligt välkomna och särskilt välkommen till Kent Johansson, underhållare för dagen, samt till två nya medlemmar som också var med på mötet.
Persnäs • Publicerad 15 april 2016