Hotellet – centrum för nöjeslivet

Beslutet om ett hotellbygge togs av kommunen 1908 med minsta möjliga röstmarginal och 1909 stod det färdigt. I mer än 80 år stod det kvar som ett landmärke för den som kom till köpingen från sjösidan.
Mörbylånga köping • Publicerad 19 april 2020
Foto: Mörbylånga hembygdsförening