Hotell Borgholm utvecklas

Sedan Christofer Johansson och Daniel Olsson tog över Hotell Borgholm i början av 2019 har en hel del skett. Det finns dock fler idéer hos de nya ägarna men de vill skynda långsamt och tar en sak i taget.
Näringslivsbilagan • Publicerad 12 november 2020
Foto: Carin Svensson