Himmelsberga visar ”Mittlandets mosaik”

På Himmelsberga drivs det flera projekt som söker att ur ett historiskt perspektiv sammanfatta jordbrukssamhällets sammansatta beståndsdelar. Överrubriken är ”Leva landskap”. Kommande söndag arrangeras årets Kulturarvsdag, som för Himmelsbergas del manifesteras i form av utställningar.
HIMMELSBERGA • Publicerad 9 september 2015