Henric Borgström: Henric Borgström: Husqvarna klarar börsvärdet trots gräsklippare med förlust

Villrådigheten är stor bland aktiemarknadens ledande placerare som i hög grad påverkar prissättningen på aktier i det korta perspektivet.