Henric Borgström: Heidelberg har tappat en tredjedel av värdet

När Cementa i Degerhamn stängs om en dryg månad bortfaller en årsproduktion på 0,3 miljoner ton att jämföra med ca 2 miljoner vid fabriken i Slite på Gotland.