Har förslag om cykelstrategi - och äldreboenden

Borgholmsmoderaternas Eddie Forsman tycker till, två förslag från denne forne kommunstyrelseledamot är nu på väg in i den politiska beslutsprocessen.
BORGHOLM • Publicerad 11 augusti 2018
Foto: Michael Ståhl