Hamnens utformning skall diskuteras

I förslaget till reviderat planprogram beskrivs läget för Mörbylånga hamn. Det finns ett villkorat köpeavtal som redovisas i planen, liksom kommunens eget förslag till framtida byggnation.
Mörbylånga • Publicerad 18 augusti 2018
Foto: H Salman Arkitekt SAR