Guldfågelns trafik leds om–vägarbeten påbörjas

Guldfågelns trafik ska ledas om och befintliga vägsystem ska användas. Men dessförinnan ska vägarna göras i ordning.
Snart drar Peab igång första etappen av vägarbetet.
Mörbylånga • Publicerad 28 augusti 2020
Foto: Eric Arienus