Grillkvällar och torsdagsbesök i ”öppen trädgård” med SPF Solvändan

Av en planerad grillkväll med SPF Solvändan blev det i stället tre träffar på grund av det begränsande antalet personer som får närvara samtidigt. Två kvällar var vi vid Eken i Färjestaden och den tredje kvällen i Norra Möckleby. Samtliga träffar blev snabbt fulltecknade.
Färjestaden • Publicerad 20 augusti 2020