Gåtfulla murens betydelse

Trots den syrefattiga luften satt besökarna …med spetsade öron för att lyssna till Thorsten …Janssons föredrag i Stenåsa hembygdsgård.
Stenåsa • Publicerad 29 juli 2017