Fyra län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön

Tillsammans med Skåne, Blekinge och Gotlands län har Kalmar län tagit fram tagit fram förslag på insatser som kan utföras för att vända trenden för miljön i allmänhet och det småskaliga fisket i synnerhet. Nu bjuder de in Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten till dialog.
Öland • Publicerad 3 april 2020