Fredrik Wilner – skriftlig skatt från 1800-talet hos hembygdsförening

Sex handskrivna häften med texter från slutet av 1800-talet. Det fick Algutsrums hembygdsförening som gåva och nu är de bearbetade och renskrivna.
Algutsrum • Publicerad 12 mars 2022