Förtydligar om dosering

Kemikalieinspektionen vill framföra ett förtydligande om sina kunskaper kring dosering av växtskyddsmedel.
Öland • Publicerad 19 maj 2016