Fortsatt skarvjakt behövs

Öland • Publicerad 16 september 2015

Skyddsjakt på skarv är tillåten för kommunerna vid Kalmarsund fram till 31 december. Men nu skriver Mönsterås kommun till länsstyrelsen och vädjar om att jakten förlängs också över 2016 och 2017. Anledningen är den stora förekomsten av skarv, som ställer till fortsatt stor skada för både yrkesfiskare och fastighetsägare. Mönsterås kommun beskriver hur hela öar blivit totalt ödelagda av skarvkolonier.