Företagets olja rann ut i Dämmet

Ett maskinfel på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter gjorde att omkring 50 liter hydraulolja rann ut i en av Dämmets dagvattendammar. ”Ren olyckshändelse”, säger den produktionsansvarige.
Färjestaden • Publicerad 10 mars 2017