Föreläggande för prästgård

Räddningstjänsten har gjort inspektion på Gärdslösa prästgård och kommit med flera förelägganden angående brandskyddet.
Gärdslösa • Publicerad 26 juli 2016