Tycker inte att sjätteklassare ska gå på högstadiet: ”Fester, alkohol, cigaretter, mobbing”

”Vår tolkning av detta är att de är för unga för att hantera de påfrestningar som ställs på dem då de börjar sexan”.
Så skriver fritidsledare Martina Johansson, fritidsledare och Tove Alm, socionom, från Förebyggande teamet i ett brev till Borgholms kommun där de pläderar för att sjätteklassare inte ska gå på högstadiet.
Borgholm • Publicerad 24 oktober 2019