Följer lag – inte enskilda intressen

Bläsinge • Publicerad 5 april 2016

Varken Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen kan ta hänsyn till enskildas önskemål.