Fibergrävare öppnade 14 stenmurar - anmälan om miljöbrott

Skärlöv Artikeln publicerades
Fibergrävarna gjorde öppningar på fem-sex meter i 14 stenmurar på sydöstra Öland utan tillstånd, inte ens i efterhand. Ett allvarligt miljöbrott, anser länsstyrelsen.
Fibergrävarna gjorde öppningar på fem-sex meter i 14 stenmurar på sydöstra Öland utan tillstånd, inte ens i efterhand. Ett allvarligt miljöbrott, anser länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har upprättat en anmälan om allvarligt miljöbrott mot en fiberentreprenör på sydöstra Öland för att ha tagit upp öppningar i 14 stenmurar.

Länsstyrelsen fick tipset genom en anonym anmälan.

Vid en kontroll upptäckte länsstyrelsen i höstas att det fanns substans i anmälan. Vid tillsynsbesöket upptäcktes det att det pågick grävning med grävmaskiner och schaktmaskin på en sträcka där det inte skett något samråd med länsstyrelsen om natur- och kulturmiljö.

”För att kunna ta sig fram mellan åkrarna så har man öppnat upp stenmurar mellan varje skifte”, skriver länsstyrelsen.

Öppningarna i varje stenmur bedöms fem-sex meter.

Återställandet av stenmurarna är enligt länsstyrelsen undermåligt.

Fiberentreprenören har förklarat att deras underleverantörer stött på bekymmer på grund av stora vattenmängder. Från fiberentreprenörernas håll tar man på sig ansvaret och lovar undersöka vad som gått snett och se till att det inte händer igen.

Länsstyrelsen påpekar att åtgärden är allvarlig. Marken gränsar dessutom till Natura 2000-område och ingår i riksintresse för kulturmiljö.

Trots löfte om att inkomma med dispensansökan i efterhand om ingrepp i stenmurarna så har så inte skett. Därför går ärendet nu vidare såsom miljöbrott.